پروژه‌هاي خاتمه يافته


ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه گازي الصدر عراق

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: شركت نارديس
  • محدوده كاري: EPC
  • كارفرماي اصلي: وزارت برق عراق
  • كارفرما: مشاركت عامران افق و فراب
  • موقعيت: عراق، بغداد

 

مشخصات فني:

  • ظرفيت: 110,000 nm3/hr
  • فشار ورودي:  45 Barg
  • فشار خروجي: 23 Barg