پروژه‌هاي خاتمه يافته


پروژه ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه گازي الصدر عراق

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: شركت نارديس طرح هاي انرژي
  • محدوده كاري: مهندسي، تامين، نصب و اجرا
  • كارفرما: مشاركت شركت عامران افق و شركت فراب
  • موقعيت: كشور عراق، شهر بغداد

 

مشخصات فني:

با توجه به اينكه گاز طبيعي پس از استخراج و پالايش، مسير خطوط انتقال را با فشارهاي بالا طي ميكند تا به نقاط كشور مربوطه و مبادي مصرف برسد لذا اين فشار به هيچ عنوان فشار مناسبي براي استفاده در صنايع، تاسيسات و تجهيزات نمي باشد. بنابراين كاهش فشار و احداث ايستگاه هاي تقليل فشار گاز لازم و الاجرا و بخش مهمي از سيستم گاز رساني بوده كه در اين طرح به اجرا رسيده است.