اخبار و رويدادها


شركت نارديس در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

شركت نارديس در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

(ارديبهشت 1398)

شركت نارديس در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي تهران كه از 11 تا 14ارديبهشت برگزار شد، حضور يافت. همكاران شركت‌هاي «فراب»، «توسعه طرح‌هاي نفت و گاز فراب»، «ساختمان و نصب فراب» در كنار همكاران شركت نارديس توانمندي مجموعه را براي بازديدكنندگان تشريح كردند.