پروژه‌هاي خاتمه يافته


احداث ايستگاه‌هاي كنترل فشار سرخون و بندرعباس و تقليل فشار بندرعباس

محدودة پروژه عبارتست از تهيه و نصب دو ايستگاه كنترل فشار و يك ايستگاه تقليل فشار با مشخصات ...

مشاهده پروژه

طراحي، خريد و ساخت واحد آبگير شناور پتروشيمي مسجد سليمان

پروژه جهت برداشت آب به ظرفيت اسمي 2000 متر مكعب در ساعت با استفاده از يک واحد پمپاژ شناور روي بارج از درياچه سد گتوند و انتقال آن تا تاسيسات ...

مشاهده پروژه

ايستگاه تقويت فشار گاز وراوي

طرح ايستگاه تقويت فشار گاز وراوي در پايين دست مركز جمع آوري وراوي و در بالادست پالايشگاه گاز پارسيان 2 و به منظور تامين فشار گاز مورد نياز در ورودي پالايشگاه و افزايش عمر مخزن ...

مشاهده پروژه

پروژه فرآورش نفت و گاز نفت سفيد

ايجاد يك واحد بهره برداري جديد با ظرفيت 20,000 بشكه در روز به منظور فرآورش نفت خام ميدان نفتي نفت سفيد و انتقال نفت تثبيت شده ...

مشاهده پروژه

ايستگاه تقويت فشار گاز كنگان

هدف مطالعات مفهومي به منظور دستيابي به بهترين گزينه و سناريو براي ايستگاه تقويت فشار و انتخاب محل بهينه به منظور افزايش فشار گازهاي دريافتي از مراكز چهارگانه تفكيك و ارسال آن...

مشاهده پروژه

ساختمان و نصب واحد الفين پتروشيمي گچساران

اجراي عمليات سيويل، لوله كشي روزميني و زيرزميني، نصب تجهيزات مكانيكي تجهيزات (ثابت و دوار)، زنگ زدايي و رنگ آميزي و عايق، كارهاي برقي و ابزاردقيق ...

مشاهده پروژه

بازسازي مخزن نفت بصره

بازسازي كامل مخزن سقف شناور نفت خام B1 به ظرفيت 82,000 متر مكعب (پانصد هزار بشكه) ، شامل خدمات مهندسي ، خريد و نصب ...

مشاهده پروژه

واحدهاي يوتيليتي و آفسايت پتروشيمي بوشهر

طراحي واحدهاي يوتيليتي و آفسايت فازهاي 3 و 2 پتروشيمي بوشهر و مهندسي خريد ...

مشاهده پروژه

ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه پارسيان

ايستگاه نيروگاه گازي پارسيان شامل شش (4+2) واحد توربو ژنراتور تك محور و تجهيزات جانبي وابسته، مربوط به سيكل كامل بخار و آب ...

مشاهده پروژه

ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه گازي الصدر عراق

كارفرماي اصلي: وزارت برق عراق، كارفرما: مشاركت عامران افق و فراب، موقعيت: عراق، بغداد

مشاهده پروژه

پتروشيمي پرديس - (فاز 3 واحدهاي آمونياك و آفسايت)

موضوع قرارداد انجام عمليات نصب مكانيكي، پيش راه‌اندازي و كمك در راه‌اندازي واحد آمونياك و آفسايت براي طرح احداث فاز...

مشاهده پروژه

پروژه انجام مطالعات فني و اقتصادي و احداث دفاتر اصلي پالايشگاه گازي كيش

دامنه اين پروژه بر اساس HOA امضا شده شامل موارد زير مي باشد...

مشاهده پروژه

پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس (واحدهاي فرآيندي و يوتيليتي)

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مهندسي تفصيلي، تهيه مصالح و تجهيزات، نصب و راه‌اندازي تأسيسات جانبي ...

مشاهده پروژه

يوتيليتي فازهاي 22، 23 و 24 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي

پروژه شامل تامين و اجراي واحد هاي زير از پالايشگاه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي مي باشد ...

مشاهده پروژه

ايستگاه تقويت فشار گازنار

ميدان گازي نار مشتمل بر 22 حلقه چاه گاز از نوع ترش مي‌باشد كه پس از جمع‌آوري در سه مركز تفكيك‌گر و انتقال از مركز تفكيك‌گر شماره 2 بوسيله خط ...

مشاهده پروژه

واحدهاي برق و بخار پتروشيمي ايلام 

پتروشيمي شامل بخش‌‌هاي الفين، HDPE ،Utility و برق وبخار مي‌باشد كه هدف از ايجاد واحدهاي برق و بخار، تامين برق و بخار مورد نياز ...

مشاهده پروژه