پروژه‌هاي خاتمه يافته


ايستگاه تقويت فشار گاز وراوي

مشخصات اصلي:  

  • پيمانكار: فراب-نارديس
  • محدوده كاري: E
  • كارفرما: شركت نفت مناطق مركزي ايران
  • موقعيت: ايران، عسلويه، وراوي

 

خلاصه:

طرح ايستگاه تقويت فشار گاز وراوي در پايين دست مركز جمع آوري وراوي و در بالادست پالايشگاه گاز پارسيان 2 و به منظور تامين فشار گاز مورد نياز در ورودي پالايشگاه و افزايش عمر مخزن مي باشد. ظرفيت ايستگاه 11 ميليون متر مكعب در روز، فشار گاز ورودي به ايستگاه 72 بار و فشار گاز تحويلي در ورودي پالايشگاه: 100 بار مي باشد.