پروژه‌هاي خاتمه يافته


پروژه فرآورش نفت و گاز نفت سفيد

مشخصات اصلي: 

 

  • پيمانكار: مشاركت شركتهاي ايتوك ايران/نارديس طرح هاي انرژي/گسترش صنعت ايران/طرح انديشان/صائين
  • كارفرما: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب (NISOC)
  • محدوده كاري: EPC
  • موقعيت: واحد بهره برداري نفت سفيد در حدود 70 کيلومتري شمال شرقي اهواز و 75 کيلومتري مسجد سليمان قرار دارد.

 

  خلاصه:

ايجاد يك واحد بهره¬برداري جديد با ظرفيت 20,000 بشكه در روز به منظور فرآورش نفت خام ميدان نفتي نفت سفيد و انتقال نفت تثبيت شده به واحد بهره¬برداري هفتگل, همچنين احداث واحد جديد جمع آوري و فشرده سازي گاز هاي همراه نفت و انتقال آن به مسجدسليمان.