پروژه‌هاي خاتمه يافته


بازسازي مخزن نفت بصره

مشخصات اصلي:

 

  • پيمانكار: شركت نارديس
  • محدوده كاري: EPC
  • كارفرما: شركت نفت جنوب عراق -SOC
  • موقعيت: عراق، بصره، منطقه رميله شمالي

 

 خلاصه:

بازسازي كامل مخزن سقف شناور نفت خام B1 به ظرفيت 82,000 متر مكعب (پانصد هزار بشكه) ، شامل خدمات مهندسي ، خريد و نصب و راه اندازي