پروژه‌هاي خاتمه يافته


ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه پارسيان

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: شركت ناردي و تارا
  • محدوده كاري: EPC
  • كارفرما: شركت فراب
  • موقعيت: لامرد استان فارس

 

 خلاصه:

ايستگاه نيروگاه گازي پارسيان شامل شش (4+2) واحد توربو ژنراتور تك محور و تجهيزات جانبي وابسته، مربوط به سيكل كامل بخار و آب مي‌باشد.

  • ظرفيت: 55,000 nm3/hr
  • فشار ورودي: 92 Barg
  • فشار خروجي: 32 Barg