پروژه‌هاي خاتمه يافته


پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس (واحدهاي فرآيندي و يوتيليتي)

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: نارديس
  • محدوده كاري: EPC
  • كارفرماي اصلي: شركت نفت ستاره خليج فارس (P.G.S.O.C)
  • كارفرما: شركت فرادست انرژي فلات
  • موقعيت: استان هرمرگان، شهر بندر عباس، جنوب پالايشگاه قديم

 

 خلاصه:

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مهندسي تفصيلي، تهيه مصالح و تجهيزات، نصب و راه‌اندازي تأسيسات جانبي (Utility) و واحدهاي موجود در Area 6 پالايشگاه