پروژه‌هاي در حال اجرا


واحدهاي يوتيليتي NGL خارگ

مشخصات اصلي: 

 • پيمانكار: مشاركت فراب - نارديس 
 • محدوده كاري: EPC
 • كارفرماي اصلي: شركت نفت فلات قاره
 • كارفرما: شركت پتروساحل توسعه خليج فارس
 • موقعيت: استان بوشهر ، جزيره خارك 

 

 خلاصه:

پروژه يوتيليتي NGL خارك جهت انجام خدمات EPC داراي يازده زير سيستم به شرح زير مي‌باشد:

 • Steam Generator
 • Instrument Air System
 • Nitrogen System
 • Fuel Gas System
 • Water Treatment
 • Diesel System
 • Fire Water System
 • HC Close Drain
 • Oily Water System
 • Gas Turbine Generation
 • Common Systems

 

اين پروژه به درخواست كارفرما از اواسط سال 1392 تعليق گرديده است.