پروژه‌هاي در حال اجرا


بازسازي و نوسازي مجموعه سكوهاي فروزان 

مشخصات اصلي: 

 • پيمانكار: نارديس
 • محدوده كاري: EPCC
 • كارفرما: شركت نفت فلات قاره (IOOC)
 • موقعيت: استان بوشهر، خليج فارس، 100 كيلومتري جزيره خارك، ميدان نفتي دريايي فروزان

 

 خلاصه: 

موضوع قرارداد شامل بازسازي و نوسازي تجهيزات سكوهاي نفتي فروزان مي‌باشد كه بطور كلي عبارت است از:

 • بازنگري و تاييد مدارک موجود
 • بازديد از سايت و تهيه گزارش
 • انجام مهندسي پايه
 • انجام مهندسي تفصيلي
 • تامين تجهيزات،مواد مصرفي و قطعات يدكي، نصب، پيش راهـاندازي، راه‌اندازي، آموزش
 • يك دوره 45 روزه تست عملكرد

 ميدان فروزان تقريبا در فاصله 100 كيلومتر جنوب غربي پايانه صادرات نفت جزيره خارک واقع شده است. اين ميدان در محدوده آبي کشورهاي ايران و عربستان واقع شده كه بخشي از اين ميدان که در محدوده آبي کشور عربستان واقع است، مرجان ناميده مي‌شود. ميدان فروزان شامل است بر:

 • دو سکوي توليد موجود به نام‌هاي FX و FZ
 • يک سکوي Accommodation به نام FY
 • يک پل سازه متصل به مشعل که ضميمه هر يک از سکوهاي توليد است
 • دو سکوي Wellhead به نام‌هاي F16 و F15 که به ترتيب به سکوهاي FZ و FX متصل هستند
 • سکو‌هاي اقماري به نام‌هاي F2,F3,F8,F9A,F9,F11,F12,F13,F14,F17