پروژه‌هاي در حال اجرا


واحد شيرين سازي گاز ايران LNG

مشخصات اصلي: 

 • پيمانكار: نارديس
 • محدوده كاري: EPC
 • كارفرما: شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران (ILC)
 • موقعيت: استان هرمزگان، 50 كليومتري بندر عسلويه، منطقه تمبك

 

 خلاصه:

ميدان گازي پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي جهان بوده و ايران نيز دومين كشور صادر كننده گاز دنيا مي‌باشد. لذا به جهت صادرات بخشي از گاز حوزه پارس جنوبي، پروژه ايران LNG توسط شركت ملي صادرات گاز ايران تعريف شده و مقرر گرديد كه خوراك پروژه مذكور از فاز 12 پارس جنوبي تامين شود. كارفرما جهت اجرا، اين پروژه را به بخشهاي اجرايي عمده زير تقسيم نموده است:

   • بخش اول كارخانه كه خود به چهار بخش Gas Treating، Liquefaction ، Power & Steam يا ELNG و Offsite تقسيم‌بندي شده است.
   • بخش دوم شامل مخازن انبار LPG و LNG
   • بخش Offshore شامل Harbor و Jetties و...

 

لازم به ذكر است شرح خدمات شركت نارديس در پروژه ايرانLNG شامل طراحي، تامين و اجراي قسمت اول بخش اول يعني Gas Treating مي‌باشد كه وظيفه پالايش و شيرين سازي حدود دو هزار ميليون فوت مكعب گاز استاندارد در روز را توسط دو خط توليد دارد. به عبارت ديگر ظرفيت توليدي هر خط، حدود هزار ميليون فوت مكعب استاندارد در روز مي‌باشد.

اين پروژه به درخواست كارفرما از اواسط سال 1392 تعليق گرديده است.