پروژه‌هاي خاتمه يافته


ايستگاه تقويت فشار گازنار

مشخصات اصلي: 

 • پيمانكار: نارديس
 • محدوده كاري: EPC
 • كارفرماي اصلي: شركت نفت مناطق مركزي ايران
 • كارفرما: شركت فراب
 • موقعيت: استان بوشهر، شهر جم، منطقه نار

 

 خلاصه:

ميدان گازي نار مشتمل بر 22 حلقه چاه گاز از نوع ترش مي‌باشد كه پس از جمع‌آوري در سه مركز تفكيك‌گر و انتقال از مركز تفكيك‌گر شماره 2 بوسيله خط لوله 20"  به مراكز 3 و 1، نهايتاً بوسيله خطوط لوله 24" و 30"  براي پالايشگاه والفجر ارسال مي‌گردد. در ضمن در هر كدام از اين مراكز عمليات جداسازي ميعانات گازي صورت گرفته كه به صورت مجزا بوسيله خط لوله 6" براي پالايشگاه ارسال مي‌شود.  با توجه به افت فشار گاز در اين ميدان، احداث ايستگاه تقويت فشار گاز نار مطرح گرديد كه بوسيله انشعاب‌هاي 20" از خطوط مذكور، گاز وارد ايستگاه شده و پس از رسيدن فشار آن به حدود  89 BARg براي سال اول، بوسيله خطوط 24"  و 30"  جديد در نقاطي خارج از مراكز 1و3 به خط خروجي متصل و براي پالايشگاه ارسال مي‌گردد. ايستگاه تقويت فشار گاز نار در زميني به مساحت 3 هكتار و به ارتفاع 1039 متري از سطح دريا احداث شده است. مشخصات فني آن به شرح زير است:

   • Turbine Type: Cyclone SGT – 400 Siemens 
   • Design Pressure: 1450 psia 
   • Maximum Compressor Discharge Pressure: 1311 psia 
   • ISO Rating: 13.4 MW
   • Synchronous Speed: 9500 rpm
   • Maximum Station Discharge: 36.2 MMSCMD
   • Pipelines: 8 Km