پروژه‌هاي خاتمه يافته


واحدهاي برق و بخار پتروشيمي ايلام 

مشخصات اصلي: 

  • پيمانكار: مشاركت فراب ، سمع‌انديش (شركت نارديس بعنوان MC در بخش سهم فراب)
  • محدوده كاري: EPCC
  • كارفرما: شركت پتروشيمي ايلام (ILPC)
  • موقعيت: استان ايلام، 12 كيلومتري شمال غربي شهرستان ايلام، بخش چوار

 

 خلاصه: 

پتروشيمي شامل بخش‌‌هاي الفين، HDPE ،Utility و برق وبخار است كه هدف از ايجاد واحدهاي برق و بخار، تامين برق و بخار مورد نياز بخش‌‌هاي داخلي پتروشيمي مي‌باشد. بخش‌هاي اصلي نيروگاه متشكل از 4 دستگاه توربين گازي هر كدام به ظرفيت توليدي 30.22 مگا وات (در شرايط ايزو)، 2 دستگاه HRSG براي توليد ميزان 40 تن بخار در ساعت (با فشار 18 بار و دماي 415درجه سانتي‌گراد) ويك دستگاه بويلر كمكي به ظرفيت توليد 40 تن در ساعت (با فشار 42 بار و دماي 415درجه سانتي گراد) مي‌باشد.