اخبار و رويدادها


امضاء قرارداد پروژه واحدهاي فرآوري پالايش نفت بندرعباس

امضاء قرارداد پروژه واحدهاي فرآوري پالايش نفت بندرعباس

(آبان 1401)

طرح  ارتقاي كيفيت محصولات سنگين شركت پالايشگاه نفت بندرعباس از طرح هاي مهم، استراتژيك والويت دار كشور است كه با هدف كاهش توليد نفت كوره و توليد فرآورده هاي با ارزش افزوده بيشتر و سازگار با محيط زيست و با محوريت توليد كك اسفنجي مورد نياز صنايع آلومينيوم سازي كشور  مي باشد. اين پروژه در تاريخ 1 آبان ماه سال 1401 به  مشاركت شركت هاي نارديس، جندي شاپور، انرشيمي و راژان ، در دو فاز مشتمل بر 14 واحد فرآيندي ابلاغ و در روز يكشنبه مورخ 15/08/1401 به امضاي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره محترم شركت نارديس و طرفين مشاركت رسيد