اخبار و رويدادها


تمديد گواهينامه‌هاي سيستم مديريت يكپارچه

تمديد گواهينامه‌هاي سيستم مديريت يكپارچه

(آذر 1399)

مميزي سيستم‌هاي مديريت يكپارچه شامل ISO 9001:2015، ISO 14001:2015،ISO 45001:2018 ، ISO/TS 29001:2010‌ و HSE MS:1382 توسط شركت SGS  در تاريخ‌هاي 10 و 11 آذر ماه سال جاري، با مميزي از كارگاه پروژه‌ ميعانات گازي عسلويه و دفتر مركزي شركت و به صورت Remote Audit برگزار شد و شركت نارديس موفق به تمديد گواهينامه‌هاي مذكور گرديد.