اخبار و رويدادها


تمديد گواهينامه‌هاي سيستم مديريت يكپارچه در نارديس

تمديد گواهينامه‌هاي سيستم مديريت يكپارچه در نارديس

(دي 1398)

 مميزي مراقبتي گواهينامه‌هاي سيستم‌هاي مديريت يكپارچه نارديس شامل استانداردهاي ISO 9001:2015،ISO 14001:2015،ISO 45001: 2018 ، ISO/TS 29001:2010‌ و HSE MS:1382 توسط تيمي از مميزان شركت SGS در تاريخ‌هاي  12، 16 و 17  آذر ماه سال جاري با مميزي از كارگاه پروژه ميعانات گازي عسلويه و دفتر مركزي شركت برگزار شد و شركت نارديس موفق به تمديد گواهينامه‌هاي قبلي و ارتقاء سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي در قالب ISO 45001:2018 گرديد.