اخبار و رويدادها


راه اندازي زود هنگام پروژ ميعانات گازي عسلويه

راه اندازي زود هنگام پروژ ميعانات گازي عسلويه

(بهمن 1397)

هدف از Early Production بارگيري چهار مخزن ذخيره سازي ميعانات گازي هر يك به ظرفيت اسمي 80000 متر مكعب در ناحيه EPC3 مي باشد. پروژه ميعانات گازي توسط دو خط ?? اينچ كه در شمال غرب سايت واقع مي باشند ميعانات گازي را از پالايشگاههاي بالادستي وارد سايت مي نمايند.سپس تخليه اين مخازن جهت انتقال به مسير صادراتي SBM با استفاده از سه دستگاه پمپ به شماره هاي P-1001,D,E,F هر يك به ظرفيت Rated 2300 متر مكعب بر ساعت و با تركيب 1+2 انجام مي گيرد.

شركت نارديس به عنوان پيمانكار مهندسي تفصيلي، تامين مصالح و تجهيزات، انجام كارهاي ساختماني، نصب و راه اندازي و راهبري 72 ساعته در پروژه ميعانات گازي طرح راه اندازي زود هنگام را دردو مرحله انجام داد كه مرحله نخست طرح در سه ماهه سوم سال 97 جهت راه اندازي مسير بارگيري و مرحله پاياني طرح را از 15 دي ماه لغايت 15 اسفند ماه سال 97 جهت راه اندازي خط SBM به انجام رساند.