درباره ما


بيانيه چشم انداز

ما در تلاش هستيم تا از طريق ايجاد رشد مداوم، ارائه خدمات متمايز و رقابتي به مشتريان، پايبندي به تعهدات و فراهم نمودن تيم‌هاي كاري و عملياتي حرفه‌اي، يك پيمانكار عمومي قابل اعتماد و متعهد در انجام پروژه‌هاي انرژي از جمله نفت، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع زيربنايي در ايران و منطقه بوده و پيوسته در حال بهبود مستمر براي برآورده نمودن نيازها و خواسته‌هاي ذينفعان باشيم.