درباره ما


زمينه فعاليت

 

  • توسعه ميادين نفت و گاز
  • تاسيسات فرا ساحلي
  • پالايشگاه هاي نفت و گاز
  • سيستم هاي يوتيليتي و آفسايت
  • مجتمع هاي پتروشيمي و صنايع وابسته
  • ايستگاههاي تلمبه خانه، تقويت فشار و خط لوله
  • مخازن ذخيره