درباره ما


شركت هاي همكار

 توبا: مهندسي و مديريت توربين هاي برق آبي

توبا، شركت مهندسي و مديريت ساخت توربين‌هاي برق آبي در سال 1378 توسط شرکت فراب با اهداف زير تاسيس گرديد : انتقال (بومي سازي) تکنولوژي و دانش طراحي و مهندسي توربين و تجهيزات شير پروانه‌اي براي نيروگاه‌هاي آبي. مديريت زنجيره تامين داخلي تجهيزات نيروگاه‌هاي برق آبي و تجهيزات مكانيكي توربين، شير پروانه اي و ژنراتور نيروگاه هاي آبي بكارگيري توانائيهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري پيمانكاران داخلي براي اجراي پروژه‌هاي نيروگاه‌هاي برق آبي. ارتقاء تكنولوژي ساخت تجهيزات نيروگاه‌هاي برق آبي پيمانكاران داخلي.

وب: www.tuba-hydro.com 
پست الكترونيك: info@tuba-hydro.com

 

  

 

 نوتاش افرا:

شركت نوتاش در سال 1387 توسط شركت فراب به عنوان يك مجموعه تخصصي جهت اجراي عمليات نصب و ساختمان طرح هاي آب و انرژي تاسيس گرديد. اين شركت با تكيه بر متخصصين كارآمد، نسبت به اجراي به موقع پروژه ها و توسعه كمي و كيفي خود در راستاي كسب رضايت مشتريان گام بر مي دارد.

قابليت و توانمندي ها:

-    انتقال دانش فني كارشناسان خارجي به كارشناسان داخلي
-    خودكفائي در فرآيند نصب و راه اندازي طرح هاي آب و انرژي
-    تجهيز شركت به ابزار آلات و تجهيزات مخصوص نصب و راه اندازي

وب: www.notashafra.com
 پست الكترونيك: info@notashafra.com